Zakres usług świadczonych w ramach poszczególnych specjalizacji:

·zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym na terenie całego kraju,

·zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej,

·przygotowywanie pism procesowych, pism w postępowaniu administracyjnym i innych;

·bieżące doradztwo prawne w formie ustnych konsultacji;

·opiniowanie oraz sporządzania umów,

·nadzór prawny nad transakcjami gospodarczymi,

·prowadzenie negocjacji i mediacji,

·sporządzanie opinii prawnych;

·windykacja należności, przygotowywanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji zmierzające do ugodowego zakończenia sporu;

·prowadzenie i nadzorowanie przebiegu postępowań windykacyjnych o odszkodowania na etapie przedsądowym przeciwko zakładom ubezpieczeń;

·sporządzanie raportów due diligence spółek i nieruchomości, czyli analiza ryzyk prawnych związanych z nabyciem spółki prawa handlowego lub nieruchomości,

·in house lawyer, czyli świadczenie usług prawnych jako prawnik przedsiębiorstwa na rzecz przedsiębiorstw na terenie całego kraju,

·przeprowadzanie szkoleń dla przedsiębiorców i zatrudnianych przez nich pracowników z określonych dziedzin prawa.

Usługi prawnicze świadczymy na terenie całego kraju.