UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - UWOLNIJ SIĘ OD DŁUGÓW !!!

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka, jako instytucja prawa upadłościowego otrzymała nowe życie 31 grudnia 2014 roku, kiedy weszła w życie nowelizacja jej przepisów. Już na samym początku ustawa cieszyła się sporym zainteresowaniem, w  2015 roku ogłoszono ponad 2100 upadłości konsumenckich, co w porównaniu do 60 ogłoszonych przez 5 lat obowiązywania poprzednich przepisów oznacza ogromny wzrost. W 2016 roku liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich prawdopodobnie przekroczy 3000, a w kolejnych latach będzie nadal wzrastać.

Wiemy już, że oddłużanie dzięki upadłości konsumenckiej  w nowym wydaniu działa i stanowi nieocenioną pomoc dla tysięcy zadłużonych konsumentów. Prawidłowo wykorzystana pozwala na całkowite oddłużenie się konsumenta i umożliwia powrót do normalności, bez egzekucji komorniczych i wiecznych walk z wierzycielami. Co więcej, pod pewnymi warunkami można uwolnić się także od długów z zamkniętej działalności gospodarczej.

Jak działa upadłość konsumencka?

Niewypłacalny dłużnik składa wniosek, w którym powołuje wszystkie okoliczności swojej niewypłacalności, wyjawia cały swój majątek i wskazuje wszystkich swoich wierzycieli. O ile do niewypłacalności nie doprowadził ani nie pogłębił jej w wyniku działań celowych albo rażącego niedbalstwa (np. podejmowania decyzji, które nawet dla przeciętnego człowieka byłyby nieracjonalne), sąd ogłasza upadłość takiego konsumenta. Są oczywiście dodatkowe przesłanki negatywne upadłości konsumenckiej (powody oddalenia wniosku), np. sytuacja, w której konsument w okresie 10 lat przed zgłoszeniem wniosku o upadłość konsumencką miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, a tego nie zrobił w terminie. Większość z przesłanek negatywnych nie przekreśla jednak całkowicie szansy na upadłość. Dłużnika mogą ratować m.in. względy słuszności lub humanitarne przemawiające za przeprowadzeniem postępowania. Występowanie takich względów staramy się uzasadniać już we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Celem upadłości konsumenckiej jest pomoc dłużnikowi i umożliwienie mu powrotu do normalnego życia.

Zaspokojenie wierzycieli jest drugorzędne. Niestety proces nie jest bezbolesny. Upadłość konsumencka to zasadniczo nadal upadłość likwidacyjna, czyli jej skutkiem jest likwidacja całego majątku dłużnika i przeznaczenie przez syndyka środków w ten sposób zebranych na spłatę wierzycieli. Przez okres postępowania (średnio 9-18 miesięcy) majątkiem dłużnika zarządza syndyk, a nie dłużnik (w takim samym stopniu jak komornik - zatem nie wszystko podlega zajęciu). Potem sąd ustala plan spłaty, trwający nie dłużej niż 36 miesięcy, w którym to planie dłużnik jest zobowiązany do comiesięcznego spłacania określonych kwot na rzecz swoich wierzycieli. Co ważne, plan ten jest dostosowany do możliwości zarobkowych dłużnika, nie do wysokości pozostałych do spłaty długów. Niemniej myśląc o upadłości konsumenckiej musimy liczyć się ze stratą całego majątku i kilkoma latami ograniczenia w normlanym funkcjonowaniu. W zamian dostaniemy jednak uwolnienie od starych długów, mamy więc szansę po tym trudnym okresie wrócić do normalnego życia.

Co więcej, w myśl aktualnie obowiązujących przepisów, można ogłosić upadłość konsumencką osoby, która nie ma żadnego majątku, której nawet nie stać na pokrycie kosztów postępowania. W takim wypadku koszty przejmuje na siebie Skarb Państwa.

W ramach przyjęcia zlecenia:

✓     Analizujemy sytuację i pomagamy w wyborze najlepszego sposobu restrukturyzacji długów zarówno konsumenckich, jak i związanych z prowadzoną wcześniej działalnością gospodarczą.

✓   Pomagamy przygotować wniosek i wszystkie załączniki, identyfikujemy zagrożenia, wskazujemy sposoby naprawy sytuacji.

✓   Reprezentujemy w toku całego postępowania upadłościowego (ok. 9-18 miesięcy), pomagamy dogadać się z syndykami, pilnujemy prawidłowości przebiegu postępowania, dbamy o słuszny interes dłużnika (np. żeby nie zabrano mu więcej, niż jest prawnie dopuszczalne), sporządzamy odpowiednie pisma procesowe.

✓   Dzielimy się naszym doświadczeniem. Prowadzimy z powodzeniem już kilkadziesiąt, niekiedy bardzo skomplikowanych, spraw upadłości konsumenckich, doprowadzając do pozytywnego zakończenia kolejnych postępowań.

 

Na naszej stronie http://www.e-kancelaria.com.pl/kontakt, w zakładce kontakt korzystając z formularza napisz do nas wiadomość. Na pewno skontaktujemy się z Tobą :)