Rozwód a odpowiedzialność za długi małżonka

Mąż wziął kredyt na siebie – wzięliśmy rozwód – a później zmarł – co z długami?

Często zadajemy sobie pytania:

 -czy po rozwodzie będę spłacać długi męża?

-długi byłego męża po rozwodzie, czy żona odpowiada za nie?

-czy muszę spłacać długi byłego męża po rozwodzie?

-czy żona musi spłacać długi męża po jego śmierci?

-czy żona odpowiada za długi męża po rozwodzie?

… itd.

Jeśli byłby to dług wobec Urzędu Skarbowego czy dług wobec ZUS-u, to żona odpowiada solidarnie z byłym mężem za takie długi, które powstały kiedy jeszcze byli małżeństwem. Warto też wiedzieć, że odpowiedzialność żony za wspólne długi, jest ograniczona kwotowo, żona więc nie może spłacić więcej, niż wynosi jej udział w długu, czyli domyślnie 50% wartości zadłużenia.

Jeśli natomiast rozchodzi się rozwód i odpowiedzialność za długi bankowe, czy te z firm pożyczkowych, to wszystko zleży od tego:

kiedy powstał dług,

jaki miał charakter,

czy żona wyraziła zgodę na pożyczkę,

czy żona wiedziała o pożyczce.

Przykładowo, jeśli wspólnie kupilibyście mieszkanie czy dom (nieruchomość) do majątku wspólnego, to żona odpowiada za dług męża w równej z nim wysokości.

Jeżeli chodzi o długi bankowe czy pożyczki, to żona odpowie tylko za te zobowiązania, które powstały przed rozwodem, o których wiedziała i na które wyraziła zgodę (no chyba, że małżonkowie podpisali rozdzielność majątkową).

… jest jeszcze coś o czym musisz wiedzieć:

Jeśli chodzi o zaciągnięcie długu przez jednego z małżonków bez zgody drugiego, to jeżeli kwota pożyczki przekracza zakres zwykłego zarządu (zgodnie z orzecznictwem jest to kwota powyżej 5000 zł), to taka umowa pożyczkowa może zostać uznana jako nieważna.

Podsumowanie

Myślę, że nie powinnaś się martwić na zapas. Skoro minęło już tyle lat od śmierci męża i nie dostałaś żadnego pisma z firmy windykacyjnej czy pisma od komornika, to najwidoczniej dług został umorzony.

A nawet jeśli kiedyś w przyszłości dostałabyś takie wezwanie do uregulowania zadłużenia po mężu, to spokojnie wtedy możesz powołać się na zarzut przedawnienia długu! bowiem zgodnie z art 117 Kodeksu cywilnego:

1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Pożyczka z firmy pożyczkowej lub banku, przedawnia się już po 2 latach, natomiast kredyt po 3 latach od daty wymagalności.