JAK UZYSKANIE ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY

UZYSKANIE ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY MOŻE BYĆ PROBLEMEM

Niejednokrotnie zdarza się że sam udział w wypadku, do którego spowodowania nie przyczyniliśmy się w żaden sposób, nierzadko problemy pojawiają się także wówczas, gdy chcemy skorzystać z likwidacji wyrządzonych szkód. Uszkodzenie auta, nawet jeśli z jakichś przyczyn stanowił on cenny dla nas przedmiot, nie jest tak kłopotliwe, jak poważniejsze uszczerbki na zdrowiu wymagające podjęcia leczenia, tym bardziej, jeśli jest ono kosztowe.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty. Zastanawiasz się dlaczego?

Na szczęście bardzo rzadko zdarza się, byśmy często uczestniczyli w różnego rodzaju wypadkach i musieli zmagać się nie tylko z ich skutkami, jakie ponieśliśmy na ciele, ale także z załatwianiem związanych z tym formalności. Oznacza to jednak, że doświadczenie wielu z nas w tej kwestii jest nikłe. Choć wszyscy byśmy sobie życzyli tego, by mimo wszystko nie musieć go nabywać, miejmy na uwadze ryzyko popełnienia błędów.

Do najpoważniejszych ich rezultatów należeć będą problemy z dochodzeniem odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Istnieje kilka przypadków, w których możemy spotkać się z tego rodzaju problemem. Stanie się to m. in. wówczas, gdy to my zostaniemy uznani za sprawcę zdarzenia. Podobnie w przypadku, gdy stwierdzi się, że szkoda powstała na skutek naszego rażącego niedbalstwa. Inna okoliczność, która spowoduje takie trudności, to przekroczenie terminu przedawnienia, jeśli z jakichś przyczyn nie będziemy się jednak spieszyli z uzyskaniem należnych świadczeń. Dla kolizji stanowiącej wykroczenie wynosi on trzy lata, a dla wypadku będącego przestępstwem aż dwadzieścia.

Zadbaj o to, by wszystkie okoliczności były jasne.

Pamiętaj, aby zadbać o to, by wszystkie okoliczności zdarzenia zostały ustalone w sposób niebudzący zastrzeżeń. Jeśli nasz stan na to pozwoli, zajmijmy się jego udokumentowaniem natychmiast, tak, by wątpliwości nie mieli także policjanci, którzy przybędą na miejsce. Nie warto kłócić się z funkcjonariuszami, a dobrze mieć na uwadze, że nie wszyscy muszą być nadzwyczajnie skorzy do wnikliwego zbadania sprawy. Tymczasem ich notatka będzie jednym z najważniejszych dokumentów.

Niedokładne zebranie dowodów należy do tych błędów, które najłatwiej popełnić nie mając w tym obszarze doświadczenia. Dlatego jeśli cokolwiek sprawia nam trudność, sięgajmy po pomoc z pracownikami wyspecjalizowanej w tym zakresie kancelarii – nawet tuż po wypadku. Pomoc pełnomocnika, prawidłowe sporządzenie wniosku i poparcie jego treści odpowiednią dokumentacją powinno spowodować, że ubezpieczyciel potraktuje nas we właściwy sposób bez przewlekającego sprawę postępowania sądowego. Jeśli jednak do niej dojdzie, właściwe przygotowanie wykonane od chwili nastąpienia wypadku daje nam pewność pomyślnego wyniku sprawy.

Jeśli potrzebujesz pomocy, to na naszej stronie http://www.e-kancelaria.com.pl/kontakt, w zakładce kontakt korzystając z formularza napisz do nas wiadomość. Na pewno skontaktujemy się z Tobą :)